Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по икономика "Иван Богоров", гр. Варна

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Варна

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://pgi-varna.com/?page_id=85

Специалности с прием след 7-ми клас:

„Банково дело“
„Застрахователно и осигурително дело“
„Оперативно счетоводство“
„Бизнес администрация“
„Електронна търговия“

Специалности с прием след 8-ми клас:

"Икономическо информационно осигуряване“