Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по икономика и туризъм "А.Константинов", гр. Велинград

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Велинград

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://www.pgit-velingrad.info/

Училището разполага с най-добре оборудваните кабинети по информатика и езици в града и е снабдено с модерна компютърна техника. Трите компютърни зали са свързани в мрежа. Мултимедийният кабинет по английски език разполага с 15 компютъра. Кабинетите по история, химия и биология, география също са обзаведени модерно с мултимидии. Съществуват и два кабинета по икономика и счетоводство, мултимедиен кабинет по теория на професията и др. Училището разполага с две работилници за готвачи и една за сладкари. Има отделен кабинет по сервиране. Има и работилници, в които се приготвят закуски и сладкарски изделия, които се продават в училище и извън него. Създадена е нова модерна работилница по готварство по европейските стандарти, в резултат на съвместната работа по българо-австрийския проект TOUR-NET.

Предлага се обучение в следните специалности:

- Икономическа информатика

- Оперативно счетоводство

- Бизнес администрация

- Туристическа анимация

- Икономика и мениджмънт

- Търговия на едро и дребно

- Производство на кулинарни изделия и напитки

- Кетеринг

- Организация на обслужването в хотелиерството

- Производство на сладкарски изделия

- Счетоводна отчетност