Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Гимназия "Христо Ботев", гр. Попово

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Общообразователно (СОУ) Гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от IX до XII клас

Населено място: Попово

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://gimn-popovo.com/

От създаването си до днес училището е подготвило над 9000 възпитаници. В класните му стаи са учили известни дейци на науката, поети и писатели, артисти и музикални дейци, художници и архитекти, общественици. С гордост си спомняме за професор Константин Бонев, професор Димитър Стойчев, професор-доктор Иван Христов; писателите Колю Георгиев, Иван Аржентински, Богдан Глогински; актьорите Петранка Ламбринова и Иван Братанов, художникът Кирил Майски и др.
Днес традицията на своите достойни предходници продължават учениците на Гимназия ”Христо Ботев”. Добрата материална база на училището (нова дограма, санирана сграда, стоматологичен кабинет, 4 оборудвани компютърни кабинета, библиотека, кабинети по отделните дисциплини, физкултурен салон, закусвалня) и отговорността и ентусиазмът на квалифицирания преподавателски състав подготвят ученици, които защитават авторитета на Гимназията. Многобройни са изявите на гимназистите, завоювали призови места с участието си в състезания, конкурси и олимпиади