Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

II СОУ "Проф. Никола Маринов", гр. Търговище

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Общообразователно (СОУ) СОУ

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от I до XII клас

Населено място: Търговище

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://2sou-tg.ucoz.com/

Фейсбук страница: https://bg-bg.facebook.com/2sou.targovishte

Училището е построено през 1970 г. – четири етажна сграда с административен и два учебни корпуса. Училището има кабинети по биология, химия, музика, изобразително изкуство, безопасност на движението, компютърни кабинети, физкултурни салони, работилници и административен корпус. В него работят високо квалифицирани преподаватели с отлична преподавателска подготовка. Училището си има и училищен парламент, в който всеки ученик от по-горен курс може да се запише и да участва доброволно.