Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски”

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Варна

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.vtg-rakovski.eu/

Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски” подготвя висококвалифицирани кадри за малкия и среден бизнес в региона и страната.

Гимназията е притегателен център за много млади хора, изправени пред свой професионален избор, убедени, че тук ще получат добро образование и възможност за професионална реализация.

Възпитаниците на училището доказват своите знания и умения на всички равнища в икономическото пространство на страната и света. Гимназията е лицето на средното икономическо образование в региона от 1904 г. до днес.

Стъпило на здрави традиции в духа на образователната реформа, училището работи по образователни проекти, насочени към приобщаването на професионалното ни образование към изискванията на Европейския съюз.

Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски” е образователна марка, спечелила доверието на своите възпитаници и многобройните партньори от цял свят.

Училището е носител на европейски знаци за качество за образователната си дейност.