Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по строителство и геодезия "Георги Козаров", гр. Сливен

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Сливен

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://spgsg.com/

 

В училището се обучават ученици с прием след VII и след VIII клас в следните специялности: 

- Строителство и архитектура

- Транспортно строителство

- Геодезия

- Сухо строителство

- Недвижими имоти