Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по туризъм "Асен Златаров", гр. Варна

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Варна

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://www.pgtvarna.com/

Училището е член на Европейската асоциация на училищата по туризъм и ресторантьорство. 

Днес в професионалната гимназия по туризъм се обучават над 800 ученици в 31 паралелки. Широко е застъпено интернзивното изучаване на английски, немски и френски език, както и обучението в съвременни специалности като мениджмънт в туризма, хотелиерство, туристическа анимация, кетъринг, сомелиерство и др. Гимназията разполага с модерно обзаведена учебна база.