Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", гр. Габрово

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се студенти от VIII до XII клас

Населено място: Габрово

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.pgt.gabrovo.bg/

Гимназията разполага с 3 компютърни кабинета за обучение и има изградена училищна мрежа с постоянен достъп до Internet.
Учебно-производствената база разполага с 2 броя оборудвани учебни работилници, в които се провеждат практики по готварство и два кабинета по сервиране.
ПГ по туризъм разполага с общежитие с 60 места, и хотел с 86 места.