Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Спортно училище "Георги Бенковски", гр. Варна

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Профилирано Спортно училище

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от V до XII клас

Населено място: Варна

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://www.sportno-varna.com/

При създаването си през 1971 г. в училището са приети сто деца от шест вида спорт. Преподавателският колектив се състои от 16 учители, треньори и възпитатели. Сега в него се обучават 600 спортисти от V-ти до ХII клас под ръководството на 74 преподаватели.

Във училището се съчетават едновременно изучаването на спортовете както и тяхното трениране.