Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер", гр. Стара Загора

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Стара Загора

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://www.pgsag-sz.org/

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" обучава ученици след завършен VII клас в следните специалности:

- Строителство и архитектура (с интензивно изучаване на английски или немски език)

- Геодезия (с интензивно изучаване на английски език)

- Водно строителство (с интензивно изучаване на английски език)

- Транспортно строителство (с интензивно изучаване на английски или немски език)