Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Старопрестолна гимназия по икономика, гр. Велико Търново

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Велико Търново

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://sgivt.com/

Гимназията вече девето десетилетие създава отлични специалисти в областта на икономиката, за региона, страната и Европейския трудов пазар. Училището подготвя специалисти, достойни за предизвикателствата на новото време, като разполага със 17 класни стаи и добре оборудвани кабинети (физика, химия и компютърни науки).

Предлага се обучение в следните специалности:

След завършен VII клас:

- Банково дело

- Оперативно счетоводство

- Икономическа информатика

След завършен VІІІ клас:

- Оперативно счетоводство

- Административно обслужване

- Икономика и мениджмънт: