Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм "Цар Симеон Велики", гр. Провадия

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Населено място: Провадия

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://