Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Търговска гимназия - Бургас

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Бургас

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://tg-bs.com/main/

В своята над 100-годишна история училището събира плеяда от изтъкнати професионалисти и общественици за преподаватели и ръководители. Възпитаниците на гимназията десетилетия наред разнасят славата й. Търговска гимназия – Бургас е запазена марка за качество и успешност, за професионална реализация и ярко присъствие във всички сфери на обществения живот.

Търговската гимназия в Бургас е синоним на дълголетна традиция, стабилност в преломни години и съхраняване и опазване на духовността.