Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" - Добрич

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Добрич

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://fsgdobrich.org/

От създаването на училището през 1949 г. до сега в него са се обучавали повече от 9000 ученици. През последните няколко години над 90 % от завършващите продължават образованието си във висши учебни заведения. По време на всяка приемна кампания обявените паралелки се запълват 100 %.

Във Финансово стопанската гимназия се предлага обучение във следните специалности:

С прием след завършен 7. клас

- Застрахователно и осигурително дело

- Оперативно счетоводство

- Митническа и данъчна администрация

- Търговия на едро и дребно

- Икономика и мениджмънт

С прием след завършен 8. клас

- Икономика и мениджмънт