Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

ПГСГ "Кольо Фичето", гр. Ямбол

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Ямбол

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://pgsg-yambol.com/

На 21.04.1998г. с решение на МОН СПТУ по Строителство „Кольо Фичето” се преобразува в Техникум по строителство. Осъществен бе и приемът в специалност „Транспортно строителство” след VII клас с интензивно изучаване на английски език и срок на обучение 6 години. През 2000г. бе разкрита още една нова специалност „Геодезия” също с прием след осми клас и с интензивна подготовка по английски език.

През 2003г. с решение на МОН ТС ”Кольо Фичето” получава статут на Професионална гимназия по строителство и геодезия ( ПГСГ ).