Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, гр. Шумен

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Шумен

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://www.ab-bg.com/olymp/pgsag/index.php

В момента в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия се обучават 690 ученика, разпределени в 29 паралелки.
За тяхната подготовка полагат висококвалифициран труд 60 учители и 24 души непедагогически персонал.

За пълноценната реализация на младото поколение се грижи педагогически съветник. Учлището има много добра материална база: учебен корпус, кабинети по професионална подготовка, информатика и информационни технологии, общежитие, стол, библиотека, корпус учебни работилници, спортна площадка, физкултурен салон с фитнес център, зала за тенис на маса.

Обучението в гимназията предлага оптимално съчетание на професионална подготовка с изучаване на чужди езици, информатика и бизнес умения. Амбицията е в бъдеще училището да прерастне в колеж по строителство.