Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по икономика "Робер Шуман", гр. Разград

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Разград

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://pgi-rz.com/

Броят на дипломираните възпитаници на Професионална гимназия по икономика - Разград, до този момент достига над 6 000. От успешно завършилите тук средното си образование 70% продължават обучението си във висши и полувисши учебни заведения. Не са малко младите вишисти, които се завръщат отново в техникума - вече като преподаватели, достойно поели по пътя на своите учители.

Обогатява се и материалната база на училището. Освен с нова пристройка, то има и модерно оборудвани компютърни кабинети. Всичко това комплексно повишава рейтинга на учебното заведение, привлича все по-интелигентни ученици и утвърждава Професионална гимназия по икономика - Разград, като едно от най-авторитетните училища в областта.