Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон", Велико Търново

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Варна

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://vtpgt.com/

В училището се обучават над 650 ученика в 13 специалности от три големи направления - Производство на храни и напитки, Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Продажби на едро и дребно.