Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

ПГИИ "Джон Атанасов", гр. Търговище

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Търговище

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://www.pgii-targovishte.com/

В Професионалната гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов" се обучават 409 ученика по 7 специалности в 15 паралелки. Не спира стремежът ни да сме в крак с времето и неговите изисквания. Всяка година предлагаме прием по нови професии и специалности. Стремежът на училището е да подготвя своите ученици за реалните и високи изисквания на пазара на труда.