Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по икономика "Професор доктор Димитър Табаков", гр. Сливен

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Сливен

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://pgisliven.com/

Осъществява прием след завършен 7-ми клас по специалности:

  • БАНКОВО ДЕЛО
  • ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА
  • ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ
  • ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

ПРИЕМЪТ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8-ми КЛАС) Е ПО СПЕЦИАЛНОСТ ТЪРГОВИЯ