Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Природо-математическа гимназия "Иван Вазов", гр. Добрич

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Профилирано Профилирана гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от V до XII клас

Населено място: Добрич

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://pmg-dobrich.com/

В Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“се обучават 515 ученици в 24 паралелки. Профилите по които се обучават учениците са информатика, информационни технологии, биология. Профилиращите предмети са математика, информатика, информационни технологии, английски език, немски език, физика, биология, химия, география. Обучението по специалните предмети се провежда от учители с висока квалификация.

Учениците на ПМГ „Иван Вазов“ се представят отлично на национални и международни олимпиади и състезания не само в областта на природо-научните дисциплини, но също и в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта.