Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Варна

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://pgtmd-varna.com/

Специалностите, които се изучават в гимназията са привлекателни и перспективни за младите хора.Те са:

  • моден дизайн
  • моделиране и конструиране на облекло от текстил
  • фризьорство
  • козметика

Освен специализираната дизайнерска подготовка , основана на българските традиции и последните световни модни тенденции, обучението е насочено и към външи изяви – творчески и търговски контакти, участия в национални и международни форуми на модата,включване в творчески проекти на фирми- производители на облекло, срещи с работодатели и клиенти, достъп до търговската мрежа още по време на обучението.
Подготовката, която получават, им предоставя възможност за успешна лична и професионална реализация по професиите, за компетентно и отговорно участие в непрестанно развиващите се европейски икономически реалности.
Завършилите и успешно положили Държавни зрелостни изпити и Държавни квалификационни изпити получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за трета степен на професионална квалификация.