Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

СОУ "Васил Левски", гр. Долни чифлик

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Общообразователно (СОУ) СОУ

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от I до XII клас

Населено място: Долни чифлик

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://www.sou-dolnichiflik.com/