Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев", гр. Силистра

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Силистра

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://www.pgs-silistra.com/

Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев", гр. Силистра обучава ученици по сециалности "Строителство и архитектура", "Строителство и геодезия" и "Недвижими имоти"