Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски", гр. Варна

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Варна

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://pgsag-varna.com/index.php

В гимназията се обучават 671 ученика, сред които са интегрирани и ученици в неравнопоставено положение. Специалностите, по които се обучават учениците в гимназията са: "Строителство и архитектура", "Водно строителство", "Транспортно строителство" и "Геодезия".

Преподаването се извършва от 57 високо квалифицирани учители. Добрата общообразователна и професионална подготовка и придобитата професионална квалификация засилват интереса към институцията и я утвърждават като една от най-авторитетните в града. Базата на гимназията е изградена от монолитни постройки - централно топлофицирани. Разполага с 23 класни стаи, библиотека, кабинети по химия, физика и биология, две компютърни зали, чертожна зала, кабинет по фотограметрия и фотолаборатория, два кабинета за чуждоезиково обучение, физкултурен салон, спортни площадки и комплекс от учебни работилници.

Гимназията работи по национални и европейски проекти в областта на образованието и обучението на млади специалисти в сътрудничество с училища и организации от Франця, Германия, Гърция, Испания, Португалия и др.