Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по икономика - Шумен

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Шумен

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://pgishumen.icon.bg/

От основаването на учебното заведение през 1949г. досега педагогическият колектив работи за утвърждаване на ПГ по икономика като конкурентноспособно училище за подготовка на висококвалифицирани средноикономически кадри.

Мисията на Професионална гимназия по икономика е да предостави на обществото нов качествен образователен продукт, адаптивен към изискванията на пазара. Стимулиращата учебна среда и високото качество на образование създават мотивация у младите хора.

Стремежът на училището е да даде на учениците сериозни познания, да провокира желанието им за творчество, да подпомогне самоинициативата им чрез доверие към преподавателите и трайните човешки ценности. Насърчават се естествените заложби у децата с доброта, обич и взискателност.

Високите стандарти във всички сфери на училищния живот създават у учениците удоволствие от успеха и са условие за високи резултати в образователния процес и в бъдещата им реализация.