Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по икономика "Г.С.Раковски", гр.Ямбол

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: Обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Ямбол

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.pgi-rakovski.com/index.htm

От създаването си до днес гимназията е сред най-престижните и предпочитани училища в областта. Повечето от завършилите ученици да продължили образованието си и вече имат успешна професионална кариера. Бивши възпитаници на Професионална гимназия по икономика "Г.С.Раковски" ръководят редица финансови и данъчни институции. Други са образцови служители в държавни предприятия и частни фирми. Да си завършил ПГИ винаги е било привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания, стимул за професионално и личностно израстване.

Основна цел на обучението в гимназията е формиране на нов тип икономическо мислене у нейните възпитаници и подготовка на висококвалифицирани и адаптивни кадри. Образователните услуги, които се предлагат в училището, отговарят на държавните изисквания, а стремежът е към постигане на европейска съизмеримост.