Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов", гр. Варна

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Профилирано Профилирана гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Варна

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://pmg3-varna.org/index.html

В III ПМГ "Акад.Методий Попов" днес се обучават 680 ученика в 25 паралелки. Училището разполага с 24 класни стаи, кабинет по биология, лаборатории по химия, биология и география, 4 компютърни зали, Актова зала,зала "Европа", разнообразно оборудване: 28 компютъра, лаптопи, принтери, копирна машина, мултимедийни проектори, шрайбпроектори, учебно-технически средства по физика, география, химия, биология и др. Гимназията е с утвърден авторитет сред училищата в гр. Варна и нейните възпитаници са конкурентноспособни, с достойно място в живота.