Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Езикова гимназия "Пейо Яворов", гр. Силистра

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Профилирано Профилирана гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Силистра

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://eg-yavorov.com/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/p.yavorov

На 14.01.2015 г. в Езикова гимназия "Пейо Яворов", гр. Силистра тържествено бе открит Център за интерактивно обучение. Училището е единственото в Област Силистра, спечелило финансиране в размер на 146 000 лв. от Фондация "Америка за България" след участието си в конкурса "Училище на бъдещето" със своя проект "Новите технологии - катализатор на промяната".