Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги, гр. Ловеч

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Ловеч

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://pgitu-lovech.com/

Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги в гр. Ловеч е училище с доказани традиции, ясна визия за своето развитие и с важно значение за регионалната икономика. Обучение в него се осъществява от висококвалифицирани преподаватели с новаторски дух.