Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Сдружение "Славянска литературна и артистична академия"

Правен статут на организацията (или правен статут на ЮЛ, към което е уччредена НПО): Сдружение

Седалище на организацията: гр. Варна, ул. "Бачо Киро" 8

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна: Провеждане на Международен фестивал

Уебсайт: http://

Договорът за сътрудничество с ИУ-Варна е сключен на 15.04.2015 г. по повод провеждането на Международен фестивал на поезията "Славянска прегръдка", включващ:

1) Изложба от фонда на Галерия "Академика" в Икономически университет - Варна.

2) Издаване на книгата "А можехме, Родино свидна..." на П.К.Яворов на различни славянски езици с премиера за студенти и преподаватели в Иконната зала на Археологически музей Варна.

3) Документална изложба на П.К.Яворов и Археологически музей Варна.

4) Участие на студентските клубове в Кръглата маса на тема: "Културата, която сближава, а не разделя..." в зала "Варна" на Община Варна.

5) Полска вечер: "От Коперник и Щопен до ... Kocham cie!" с участието на Н.Пр. Посланника на Полша Кшиштоф Краевски.