Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Асоциация дебати - София

Правен статут на организацията (или правен статут на ЮЛ, към което е уччредена НПО): Сдружение

Осъществявани услуги: Провеждане на обучения, семинари и състезания

Седалище на организацията: София, ул. "Съборна" №4

Приблизителен брой заети в организацията: 8

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна: Организиране на обучителни мероприятия

Уебсайт: http://www.sofiadebaters.com/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/sofiadebaters

Сфера на дейност: 

  • Клубове по интереси
  • Младежки въпроси, политики и изследвания
  • Образование

Мисия на организацията - да привлече млади и амбициозни хора към своята кауза и да популяризира дебата сред ученици и студенти в България като инструмент за изграждане на гражданско общество.

Цели на организацията: 

  • Да подпомага съществуването и изграждането на клубове по дебати в рамките на страната;
  • Да организира обучителни мероприятия за дебатьори и треньори в рамките на страната;
  • Да организира национални и международни състезания по дебати;
  • Да провокира и организира публични дискусии и други сходни мероприятия;
  • Да организира и участва в проекти и семинари насочени към неформалното образование и неговата интеграция за постигане на по-високи резултати.