Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Български бизнес форуми

Правен статут на организацията (или правен статут на ЮЛ, към което е уччредена НПО): НПО

Осъществявани услуги: Организиране на форуми

Седалище на организацията: гр. Варна, бул. „Ян Палах“ №10

Приблизителен брой заети в организацията: 7

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна: Организиране на съвместни проекти

Уебсайт: http://bbforums.bg/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/Biz2bizi

Мисията на Български Бизнес Форуми е да развива сред обществото предприемаческо мислене и да помага за устойчивото развитие на бизнеса.


Цели на форумите:
Насърчаване на иновациите и креативността;
Създаване на благоприятна бизнес среда за споделяне на успешни модели на управление, реклама, мотивация, личностно развитие;
Посочване на правилния път за развитие на предприемачите;
Предоставяне на информация за свободни пазарни ниши, благоприятни условия за стартиране на бизнес;
Предоставяне на среда за обучение на предприемачи;
Насърчаване и подпомагане на младите предприемачи да стартират своята дейност.


За постигането на поставените цели екипът на Български Бизнес Форуми използва най-съвременни и модерни европейски практики, като внедрява иновативни и устойчиви модели за работа и управление на дейността. Цели се спазването на принципите за устойчиво развитие.