Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Черноморски енергиен клъстер

Седалище на организацията: 9000, гр. Варна, България ул.“Преслав“ № 4, ет.3

Уебсайт: http://www.bsecluster.org/

“ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР” e организация, учредена на 29.08.2011г. в грaд Варна, обединяваща представители на бизнеса, научните среди и неправителствения сектор в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.