Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Сдружение Институт перспективи

Уебсайт: http://www.institute-perspectives.com/

Сдружение „ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ“ е едно от най-бързо развиващите се НПО в България, което работи по посока развитието на младежкия потенциал. Макар официално учредена на 27.08.2015г., екипът от учредителите на организацията работи съвместно от 2012г. по различни проекти на национално и международно ниво. Като предхождащата им организационна форма са няколко студентски клуба в различни Български университети.

Нашата организация има на този етап има младежки клубове в шест български града (София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Стара Загора, Свищов.) Доброволческия корпус на организацията е изграден от над 150 младежи на възраст 13-30г. Характерна черта за нашата организация е, че всички наши дейности се изпълняват съвместно между младежи, експерти в различни области и университетски преподаватели.