Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Национално сдружение Недвижими имоти – клон Варна

Седалище на организацията: София 1000, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

Уебсайт: http://www.nsni.bg/

През 1992 г., 30 фирми за недвижими имоти създават Сдружение “Недвижими имоти”, с което заявяват своето желание да установят на родния пазара на недвижими имоти правилата за етичен и законосъобразен бизнес, в защита интересите на клиента и държавата. На 31 май 1995г. е създаден първия Етичен кодекс за търговия с недвижими имоти, който регламентира отношенията на партньорство и бизнес в създадената нова професионална общност.

Дейността на НСНИ, в първите години след създаването си, цели постигането на законосъобразен, открит и етичен бизнес с недвижими имоти в България. Още тогава се утвърждава идеята за регламентация на бранша, която да защити професионално работещите на пазара компании, крайния потребител и държавния фиск.
През 1999 г. НСНИ организира подписка, с която професионалната общност и обществеността се обръщат към държавата с искането за създаване на нормативен ред за регламентация и лицензиране на дейността на фирмите брокери на недвижими имоти.

Развитието на организацията в периода 2002-2003 година е свързано с преосмисляне на целите и акцент върху действията свързани с общественото признаване на професията, прилагането и утвърждаването на международни добри практики в нея.
В периода 2002г.-2003г., за нуждите на държавните институции, Сдружението създава първия доброволен публичен регистър на професията, в който се включват 350 от 1000 действащи агенции за недвижими имоти на родния пазар.