Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Национална служба за съвети в земеделието

Седалище на организацията: 1331 - София ул. "Банско шосе" № 7

Уебсайт: http://www.naas.government.bg/

Службата извършва спомагателна дейност в областта на земеделието като предоставя консултантски услуги, актуална информация и техническа помощ на земеделските стопани за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделие в Република България.