Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Форум гражданско общество

Правен статут на организацията (или правен статут на ЮЛ, към което е уччредена НПО): Сдружение

Осъществявани услуги: Управление на проекти

Седалище на организацията: гр. Варна

Приблизителен брой заети в организацията: 7

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна: Управление на проекти

Уебсайт: http://proekti.biz/vetrino/fcs/

   Сдружение „Форум гражданско общество“ е неправителствена организация осъществяваща обществено-полезна дейност. Организацията е специализирана и е желан партньор в областта на управлението на проекти, в т.ч. разработка на проекто-предложения, финансов мениджмънт на проектите, дейности, свързани с постигане на прозрачност и мониторинг на проектите. Успешно реализирани проекти са изпълнени в общините Бяла, Суворово, Никола Козлево, Ветрино, Варна, Шабла, Вълчи дол и Аврен.