Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Фондация "Институт за икономическа политика"

Правен статут на организацията (или правен статут на ЮЛ, към което е уччредена НПО): Фондация

Седалище на организацията: София, ул. „Хан Аспарух“ № 2, ет. 4

Уебсайт: http://www.epi-bg.org/index.php/bg/

Институт за икономическа политика (ИИП) е неправителствена, политически независима организация с нестопанска цел, основана на 12 май 1997 г.

Мисията на Институт за икономическа политика е да допринася за оползотворяване на пълния потенциал на българската икономика чрез увеличаване на нейната конкурентоспособност и подобряване на ефективността на публичните институции.

Чрез предоставяне на анализи, изследвания и оценка Институт за икономическа политика си поставя за цел да подкрепя прилагането на принципите на доброто управление и насърчава гражданското участие в процеса на вземане на решения и формиране на публични политики в България и Югоизточна Европа.