Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Фондация Старт за ефективни граждански алтернативи

Правен статут на организацията (или правен статут на ЮЛ, към което е уччредена НПО): Фондация

Седалище на организацията: София, ул. Г.С.Раковски 96, ет.2

Уебсайт: http://cega.bg/

Фондация “С.Е.Г.А. – Старт за Ефективни Граждански Алтернативи” е организация, регистрирана през 1995 г. съгласно Закона за лицата и семейството и пререгистрирана през 2003 г. съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организация, работеща в обществена полза.

С.Е.Г.А. работи по конкретни програми, финансирани от: Европейски социален фонд, Фондация “Чарлз Стюарт Мот”, Програма “Местни власти и неправителствени актьори” , Програма “Основни права и гражданство” към Европейската комисия, холандската организация за международно развитие и сътрудничество “ ОКСФАМ – НОВИБ”, “Уестминстърската фондация за демокрация” (Великобритания), “ФАР-Лиен”, “ФАР-Демокрация” (Брюксел), “Джърман Маршъл Фонд”, Програма МАТРА на правителството на кралство Холандия.