Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

СНЦ Клъстер Варна Бизнес Консулт

Уебсайт: http://vbccluster.eu/

В своята дейност и бъдещо развитие „Клъстер Варна Бизнес Консулт“ е сдружение водено изцяло от идеята да бъде в помощ на малките и средни предприятия, да развива потенциала на своите членове, да откликва и спомага за разрешаването на всички проблеми и нужди от съвети в областта на финансите и мениджмънта, а също така да работи и за напредъка и положителното развитие на цялостната правна и икономическа среда.