Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Фондация "Заедно в час"

Правен статут на организацията (или правен статут на ЮЛ, към което е уччредена НПО): НПО

Седалище на организацията: гр. София

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна: Набор и подбор на кадри

Уебсайт: http://www.zaednovchas.bg

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/teachforbulgaria/?fref=ts

"Заедно в час" е неправителствена организация, която работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България. За тази цел организацията привлича и внимателно подбира мотивирани и опитни специалисти с високи постижения от различни сфери. В рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие те получават целенасочено обучение и подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в училища в цялата страна. Организацията изгражда силна общност от настоящи, завършили участници и ключови партньори от всички сектори, за да подпомогне наистина и дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко българско дете.