Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Фондация "Заедно в час"

Правен статут на организацията (или правен статут на ЮЛ, към което е уччредена НПО): НПО

Седалище на организацията: гр. София

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна: Набор и подбор на кадри

Уебсайт: http://www.zaednovchas.bg

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/teachforbulgaria/?fref=ts