Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Фондация "Заедно в час"

Повече информация тук

Сдружение "Споделено работно място" - Варна

Повече информация тук

Сдружение "Международна младежка камара - Варна"

Повече информация тук

СНЦ Клъстер Варна Бизнес Консулт

Повече информация тук

Форум гражданско общество

Повече информация тук

Български бизнес форуми

Повече информация тук

Асоциация дебати - София

Повече информация тук

Национална служба за съвети в земеделието

Повече информация тук

Сдружение "Славянска литературна и артистична академия"

Повече информация тук

Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА)

Повече информация тук

Сдружение "За теб"

Повече информация тук

Фондация "Мейдей"

Повече информация тук

Фондация "Център за предприемачество и управленско развитие-България"

Повече информация тук

Фондация Старт за ефективни граждански алтернативи

Повече информация тук

Фондация "Институт за икономическа политика"

Повече информация тук