Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Асоциация дебати - София

Повече информация тук

Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА)

Повече информация тук

Български бизнес форуми

Повече информация тук

Институт на вътрешните одитори в България

Повече информация тук

Институт на дипломираните Експерт-счетоводители в България

Повече информация тук

Комисия за защита от дискриминация

Повече информация тук

Национален институт на правосъдието

Повече информация тук

Национална служба за съвети в земеделието

Повече информация тук

Национално сдружение Недвижими имоти – клон Варна

Повече информация тук

Сдружение "Международна младежка камара - Варна"

Повече информация тук

Сдружение "Славянска литературна и артистична академия"

Повече информация тук

Сдружение "Споделено работно място" - Варна

Повече информация тук

Сдружение Институт перспективи

Повече информация тук

Сдружение „Клъстер Експертен център за приложни компетентности Варна"

Повече информация тук

СНЦ Клъстер Варна Бизнес Консулт

Повече информация тук

Фондация "Заедно в час"

Повече информация тук

Фондация "Институт за икономическа политика"

Повече информация тук

Фондация "Център за предприемачество и управленско развитие-България"

Повече информация тук

Фондация Старт за ефективни граждански алтернативи

Повече информация тук

Форум гражданско общество

Повече информация тук

Черноморски енергиен клъстер

Повече информация тук