Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

"Еразмус стюдънт нетуърк - България"

Основни дейности: адаптиране и интегриране на чуждестранни студенти

Териториален обхват на дейността: международен

Седалище на студентския клуб/организацията: София

Държава: България

Направления на сътрудничество: адаптиране и интегриране на чуждестранни студенти, съвместни проекти с участие на студенти, организиране на събития

Уебсайт: http://esn.org//Erasmus?gclid=CIb63L7YmcUCFUITwwodgFEA1Q

Сдружението Еразмус Стюдънт Нетуърк Интернешънъл е международна доброволческа неправителствена организация с нестопанска цел. ЕСН е призната от Европейската комисия за неин официален партньор в промотирането на програмите за студентска мобилност и защита правата на международните студенти. Мрежата ни е разпространена в 36 държави, 442 университета и обединява над 12 000 доброволци. Основният предмет на дейност на ЕСН е да съдейства в практическата, културна и социална интеграция на студенти по трансферни обучителни програми в чужбина. Основният принцип е „Студенти помагат на студенти“.