Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Клуб "Дебати"

Основни дейности: Дебатиране

Териториален обхват на дейността: регионален

Седалище на студентския клуб/организацията: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" 77

Държава: България

Брой членуващи студенти: 15

Брой членуващи студенти от ИУ – Варна: 10

Направления на сътрудничество: Организиране на събития.

Уебсайт: https://www.facebook.com/varnadebaters

Клуб "Дебати" е част от проект "Клубове по интереси" на Студентски съвет към ИУ - Варна. Той е учреден през 2014 г.

Целите му са свързани с подобряване на уменията за презентиране, с водене на аргументиран спор и усвояване на тактики за спечелване симпатиите на аудиторията. 

Клубът провежда обучения за дебатьорство, обхващащи основи на реториката, език на тялото, дикция, техники за убеждаване, какво са дебатите, видове дебати и др.

Дебатьорите се стремят и към прилагане на изключително полезни практически занимания.