Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Клуб "Маркетинг"

Основни дейности: Организиране на срещи със специалисти от бизнеса, провеждане на обучения за лидери.

Териториален обхват на дейността: регионален

Седалище на студентския клуб/организацията: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" 77

Държава: България

Брой членуващи студенти: 17

Брой членуващи студенти от ИУ – Варна: 17

Направления на сътрудничество: Организиране на събития.

Уебсайт: http://marketing.ue-varna.bg/club/

Клуб "Маркетинг" към катедра "Маркетинг" при ИУ - Варна е учреден на 5-ти ноември 2003 г.

Клубът се стреми да покаже на студентите множество възможности за получаване на актуална информация, която е свързана с тенденциите в областта на маркетинга и възможностите за личностно развитие.