Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Клуб "Финанси"

Основни дейности: Възможност за изява в конкурси и семинари, свързани с финансите.

Териториален обхват на дейността: регионален

Седалище на студентския клуб/организацията: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" 77

Държава: България

Брой членуващи студенти: 40

Брой членуващи студенти от ИУ – Варна: 40

Направления на сътрудничество: Организиране на събития.

Уебсайт: http://finance-club.ue-varna.bg/

Клуб "Финанси" при катедра "Финанси" на ИУ - Варна обединява студенти и преподаватели, които имат интереси в областта на финансите. Tой дава възможност на студентите да изявят и подобрят своите знания и умения, необходими за бъдещата им професионална реализация. Клубът има за цел да повишава професионална подготовка и личностното развитие на студентите, като съдейства за техните по-активни контакти с представителите на академичната общност и практиката.

 

Целите на клуба са:

Да повишава и усъвършенства професионалната подготовка в областта на финансите на своите членове;
Да съдейства за по-добрата професионална реализация и личностното развитие на своите членове;
Да издига престижа на Катедра „Финанси“, водените от нея специалности, както и на Икономическия университет – Варна.