Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

"Еразмус стюдънт нетуърк - България"

адаптиране и интегриране на чуждестранни студенти

Повече информация тук

Вокална формация "ИУ-фория"

Музикално изкуство

Повече информация тук

Клуб "Дебати"

Дебатиране

Повече информация тук

Клуб "Маркетинг"

Организиране на срещи със специалисти от бизнеса, провеждане на обучения за лидери.

Повече информация тук

Клуб "Търговия"

Осъществяване и поддържане на ефективна връзка „Студенти-Преподаватели-Бизнес”

Повече информация тук

Клуб "Финанси"

Възможност за изява в конкурси и семинари, свързани с финансите.

Повече информация тук

Литературен клуб

Възможност за изява на студентите през призмата на литературата.

Повече информация тук

Национално представителство на студентските съвети в Република България

Защита на правата и интересите на студентите и докторантите

Повече информация тук

Студентски съвет

Защита на правата и интересите на всички студенти, докторанти и специализанти, обучаващи се в ИУ - Варна. Организиране на конкурси, конференции, турнири, семинари и форуми.

Повече информация тук

Студентски театър

Актьорско майсторство

Повече информация тук