Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Градев ООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Недвижими имоти

Седалище на организацията: гр. Варна, бул. "Сливница" 45

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.gradevbg.com/

Агенция за недвижими имоти "ГРАДЕВ"е създадена на 10.08 1992 г. и първоначално започва работа като еднолична фирма.
През 1995 г. поради настъпили структурни и персонални промени, фирмата се трансформира в ООД, съществуваща като такава и до сега.
През годините бе изградена собствена регионална и национална мрежа от офиси и представителства.