Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Георгиев и синове-1 ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Недвижими имоти

Седалище на организацията: Варна, бул. "Княгиня Мария Луиза" 21 ет.1

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.realhome.bg/

Real Home - Консултантска компания за сделки с недвижима собственост е запазена търговска марка на "Георгиев и синове" ЕООД. Създадена през есента на 2014г., като резултат от 20 годишния професионален опит на Антоний Георгиев в сферата на недвижими имоти и посреднически услуги при сделки с тях.